Download Elektronik För Alla, Del 2 : Fortsättning Analogteknik